Hlavnou činnosťou spoločnosti je zneškodňovanie odpadov, zhodnocovanie odpadov, doprava odpadov, prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov a prenájom veľkokapacitných kontajnerov Abroll a Mulda.

Zabezpečujeme dopravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie ostatných „O“ pre veľké ako aj malé firmy a samozrejme aj občanov Košíc a blízkeho okolia.

V ponuke máme kontajnery Abroll a Mulda o objeme od 5m3 až po 40m3, ako aj kontajnery uzamykateľné a kontajnery s výklopným čelom pre lepšiu nakládku.

Dopravu kontajnerov Abroll a Mulda zabezpečujeme vozidlami Mercedes a Iveco.

Zneškodňovanie a zhodnocovanie odpadov zabezpečujeme len na zákonom povolených skládkach a v zariadeniach určených na zhodnocovanie.

Zariadenie na zber odpadov

Naša spoločnosť, má vydané platné povolenie na prevádzkovanie zariadenia na zber ostatných odpadov. Zoznam odpadov, ktoré máme povolené na zber sa nachádza v sekcii POVOLENIA, kde nájdete aj platný súhlas na prevádzkovanie nášho zariadenia.

Preto Vám ponúkame efektívne riešenie zberu odpadov a taktiež aj možnosť dovozu odpadov vlastnou dopravou do nášho zariadenia

Nájdete nás na

Južnom nábreží 125, 040 01 Košice
v čase od 7:00 do 15:30 hod,
pondelok až piatok.

Spolu dokážeme vyriešiť
Vaše potreby spojené so spracovaních
a dopravou odpadu

Ekologické riešenia,
dokonalé spracovanie odpadu!

KOMPLETNÁ PONUKA

Galéria

Tu bude po dodaní doplnený Váš text. Použili sme tento ilustračný, aby ste získali predstavu o tom, ako bude text na Vašej web stránke vyzerať. Po jeho dodaní bude ilustračný text vymenený za Vami dodaný. V prípade záujmu Vám vieme pomôcť s tvorbou aj obsahovej časti web stránky. Stačí nás v prípade záujmu kontaktovať.