Cenník doprava

P.č. Názov služby bez DPH s DPH
1. Preprava v rámci mesta VKK - ZNZO,ZEUO 90,00 € 108,00 €
2. Preprava v rámci mesta VOK 110,00 € 132,00 €
3. Preprava mimo mesta VKK 1,97 € 2,36 €
4. Preprava mimo mesta VOK 2,60 € 3,12 €
5. Doprava – Súprava VKK 1km 3,10 € 3,72€
6. Doprava – Súprava VOK 1km 3,20 € 3,84 €
7. Manipulačný poplatok pri VOK - vývoz 15,00 € 18,00 €
8. Manipulačný poplatok – Súprava VKK, VOK 15,00 € 18,00 €
9. Doprava do 3,5t v rámci mesta  50,00€ 60,00€
10. Doprava do 3,5t mimo mesta 1km 1,10€ 1,32€

Cenník je platný od 01.01.2023 do 30.06.2023.