Zariadenie na zber odpadov

Naša spoločnosť, má vydané platné povolenie na prevádzkovanie zariadenia na zber ostatných odpadov. Zoznam odpadov, ktoré máme povolené na zber sa nachádza v sekcii POVOLENIA, kde nájdete aj platný súhlas na prevádzkovanie nášho zariadenia.

Preto Vám ponúkame efektívne riešenie zberu odpadov a taktiež aj možnosť dovozu odpadov vlastnou dopravou do nášho zariadenia.

Nájdete nás na Južnom nábreží 125, 040 01 Košice v čase od 7:00 do 15:30 hod, pondelok až piatok.

Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov
Zariadenie na zber odpadov