Zneškodňovanie odpadov

Naša spoločnosť, Vám zabezpečí zneškodňovanie ostatných alebo nebezpečných odpadov.

Zneškodňovanie odpadov zabezpečujeme len na zákonom povolených skládkach a zariadeniach.

V prípade záujmu, nás prosím neváhajte kontaktovať.