Doprava odpadov

Dopravu kontajnerov Abroll a Mulda zabezpečujeme vozidlami Mercedes a Iveco.